Calendari de vacunacions sistemàtiques

 A Vacunació

El Departament de Salut ha actualitzat el calendari de vacunacions sistemàtiques. L’ordre que modifica el calendari va ser publicada dilluns en el DOGC i entra en vigor dimarts 5 de juliol. El nou calendari suposa un reajustament de les dates i de les dosis d’algunes vacunes i la incorporació de la vacuna contra el pneumococ (antipneumocòccica conjugada) i contra la varicel·la a la primera infància, fins ara no incloses. L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha pres aquesta decisió seguint la recomanació del seu Consell Assessor de Vacunacions.

El passat mes de gener, la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar un nou calendari comú de vacunacions, que es proposa posar en marxa a tot l’Estat a l’inici de 2017, encara que algunes comunitats autònomes el poden aplicar durant el 2016. Catalunya ha decidit avançar l’aplicació d’aquest calendari consensuat a escala estatal, aprofitant la incorporació de les dues vacunes esmentades el 2016, per integrar d’una sola vegada tots els canvis.

Revisió global del calendari i reajustament de dosis i dates

El nou calendari vacunal preveu un reajustament de les dates i de les dosis d’algunes vacunes, que ha estat conseqüència d’una revisió global del calendari amb l’objectiu d’aconseguir l’esquema vacunal més senzill possible que mantingui la protecció òptima.

La vacuna hexavalent, que fins ara s’administrava als 2, 4 i 6 mesos d’edat, passa a administrar-se als 2, 4 i 11 mesos. Als infants vacunats amb la nova pauta ja no els cal rebre la pentavalent als 18 mesos.

Inclusió de les vacunes contra el pneumococ i la varicel·la

La vacuna contra el pneumococ s’inclou al calendari per administrar-la als 2, 4 i 11 mesos d’edat, seguint les pautes acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, mentre que la vacuna contra la varicel·la s’administra als 15 mesos i als 3 anys i es manté per als nens d’11-12 anys (sisè de primària) si són susceptibles de ser vacunats, és a dir, si no han patit la malaltia o prèviament no n’han estat vacunats.

Vacunació contra la poliomielitis als 6 anys

La vacuna DTPa-PI (contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina i injectable contra la poliomielitis) s’administrarà quan els infants que inicien les noves pautes tinguin 6 anys en el moment en que estigui disponible a l’àmbit estatal.

Canvis a les pautes de la vacuna triple vírica, contra el meningococ C, l’hepatitis A i el pneumococ per a adults

La triple vírica (contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis) s’administra als 12 mesos, com fins ara, però la seva segona dosi queda fixada per als 3 anys d’edat.

Pel que fa a les dosis de la vacuna contra el meningococ C conjugada, que s’administrava als 2, 6 i 15 mesos, ara s’administra als 4 i als 12 mesos, i es manté la dels 11-12 anys. I la dosi de la vacuna contra l’hepatitis A, que s’administrava als 12 mesos, ara s’administra als 15 mesos. La vacuna pentavalent desapareix del calendari de vacunacions perquè s’ha observat que amb les tres dosis de l’hexavalent ja no és necessària.

I finalment, un altre dels canvis afecta la vacuna antipneumocòccica 23-valent, que ara s’administra a partir dels 65 anys.

Les vacunes tenen un paper clau en la salut pública

Cada any, a Catalunya, s’administren més de 3,2 milions de dosis de vacunes a més d’1,5 milions de persones.L’actual calendari vacunal de Catalunya és el catorzè i preveu la protecció contra les malalties produïdes per quinze microorganismes diferents en les diferents etapes de la vida, incloent-hi també l’etapa adulta.

Les vacunes a Catalunya, com a la resta de l’Estat, no són obligatòries. Les incloses al calendari vacunal s’administren gratuïtament als més de 1.200 centres vacunals. El calendari inclou les vacunes més adequades en el moment més adient. Són les que eviten les malalties més freqüents i/o greus, les que són més efectives i segures, i les més adients per al nostre entorn.

Amb les vacunes incloses al calendari cada any es prevenen milers de casos de malalties a Catalunya, com ho demostra la taula comparativa 1984-2015, que evidencia el patiment associat a aquestes malalties que s’evita i els costos sanitaris i socials que impliquen.


calendari_vacunacions_complert

 

Últimes publicacions
nimenrix-vacuna